Instrukcja montażu

news

1. Przed zainstalowaniem sprężarki  należy ustalić i usunąć przyczynę zużycia lub awarii poprzedniej sprężarki oraz niezależnie od tego:
•  usunąć wszelkie zanieczyszczenia z instalacji pneumatycznej samochodu doprowadzając wymiary przekrojów do pierwotnych.

UWAGA! Przewody o kształcie spiralnym lub wężowym z uwagi na skomplikowany kształt oraz brak możliwości dokładnego oczyszczenia powinno się wymienić na nowe.

•    wymienić lub naprawić niesprawne zawory pneumatyczne , szczególnie współpracujące ze sprężarką zawory upustowe i regulacyjne
•    sprawdzić czystość układu ssącego powietrza – w przypadku zanieczyszczeń luźnych lub osadów usunąć nieszczelność układu

2. Po zainstalowaniu sprężarki sprawdzić współpracę z instalacją pneumatyczną (czas pompowania, ciśnienie otwarcia zaworów itp. – zgodnie z  instrukcją samochodu), w przypadku niezgodności ustalić i usunąć przyczynę odchyleń.

3.   W przypadku zbyt głośnej pracy sprężarki sprawdzić:

•    system smarowania sprężarki

UWAGA! W przypadku kanałowego systemu smarowania zabrania się używania past uszczelniających pomiędzy kołnierzem sprężarki a gniazdem silnika.

•    luz między zębny kół napędzających sprężarkę
•   ciśnienie upustu powietrza i drożność układu pneumatycznego (szczególnie przewodu pomiędzy sprężarką a blokiem zaworów).