Dofinansowanie projektu z EU

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych.


 

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Niemiec i Austrii,

b) zwiększy udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej regenerowanych turbosprężarek do całości przychodów do wartości 10% do końca 2021 roku,

c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym na rynkach Europy Zachodniej,

d) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

- Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 5.

 

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 713 684,32 PLN (słownie: siedemset trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 32/100)


 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 480 516,66 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych pięćset szesnaście złotych 66/100)


 

Termin realizacji:

04.09.2019 – 30.09.2020